Политика за лични данни

 1. Начало
 2. chevron_right
 3. Политика за лични данни

Последна редакция: 13 Март 2019 г. и 02.02.20

Предмет: Тази Политика за лични данни („Политика“) описва как обработваме лични данни във връзка с ползване на услугите на увеселителен Парк Боби и Кели и ресторант La Rocca, който е част от Парк Боби и Кели, включително и чрез използване на интернет страницата на Парка на адрес http://parkbobykelly.bg/ и на ресторанта на адрес https://larocca.bg (общо „Услугите“). Моля, прочетете тази Политика внимателно, така че да разберете как събираме и обработваме Вашите лични данни.

Дефиниции: Термините „лични данни“, „обработка“, „администратор“, „обработващ“, „трета държава“, „международна организация“, „субект на данни“, „представител“ и „държава членка“ (и техните производни) използвани в тази Политика имат значение съгласно Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 („ОРЗД“ или „GDPR“).

 1. АДМИНИСТРАТОР И КООРДИНАТИ ЗА ВРЪЗКА

1.1. Администратор на личните данни по тази Политика и администратор на Услугите е търговско дружество ДЪ ПОЙНТ ЕНТЕРТЕЙНМЪНТ ООД, регистрирано в Република България, с ЕИК  203523068, със седалище и адрес на управление Ж.к Младост 3, бул. Филип Аврамов, ДРК ‘’ Парк Боби&Кели’’ (Патиланци). гр.София 1712, СО, Район Младост.  („Дъ Пойнт“, „ние“, „нас“). Ако имате някакви въпроси по отношение на тази Политика може да се свържете с нас по имейл на адрес  ivanova@parkbobykelly.bg, по поща на адреса на Парк Боби и Кели в гр. София, жк. Младост 3, бул. „Филип Аврамов“ – Парк Боби и Кели, бивше Патиланци („Парка“) или по телефон на номер 2 974 4839

 1. ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ И ИЗПОЛЗВАМЕ

2.1. Дъ Пойнт обработва следните категории лични данни:

 • данни, които ни предоставяте при резервация на събитие или при заявка за Услуги и сключване на договор за Услуги и по-конкретно име и фамилия, адрес и имейл, телефон, име на дете, ако е приложимо, брой гости, дата на събитие/резервация. Същите данни може да обработваме и при предоставянето на оферта, в случай на запитване от Ваша страна, но без последваща резервация или договор за Услуги;
 • история на Вашите поръчки и договори;
 • информация, която ни предоставяте когато се свързвате или взаимодействате с нас чрез какъвто и да било вид комуникация по конкретни въпроси, поръчки, Услуги, оплаквания, рекламации или запивания, или активност в социални мрежи (например Facebook), в това число по телефон, поща, чрез форми на интернет страниците ни, по имейл, в социалните медии или по друг начин и по-конкретно име, фамилия, имейл, телефонен номер, профил в социална мрежа, снимки, адрес и др. Когато се свързвате с нас в социалните медии, например Faceboоk, профилите ни там може да са публични и Вашето взаимодействие или публикуване на информация в тях може да бъде публично. Обърнете внимание, че ние не контролираме и не носим отговорност за използването на Вашия профил в социалните медии;
 • информация, която ни предоставяте когато закупувате абонаментни карти или ваучери, като например имена и имейл адрес на ползвател, размер на предоставяни отстъпки и история на ползването им;
 • данни във връзка с плащания и връщане на суми в предвидените случи, като напр. банкова сметка, използвана дебитна/кредитна карта, титуляр и др.;
 • снимки и изображения от провеждани в Парка публични събития. Вие може също да поискате индивидуални снимки на Вас и Ваши близки като част от Услугите в Парка.
 • информация за устройството Ви, с което посещавате съответната наша интернет страница и онлайн идентификатори, като IP адрес, използвано устройство, местоположение, софтуер на устройството, данни от „бисквитки“;

2.2. Обикновено събираме данните директно от Вас. В редки случаи може да получим данни за Вас от трети страни, като например от куриерска фирма за доставени стоки и събрани плащания, от банкова институция за извършено плащане, от Ваши приятели, близки или роднини при поръчка на Услуги за Вас или подаръчен ваучер за Вас.

2.3. В някои случаи предоставянето от Вас на лични данни е необходимо за сключване и изпълнение на договор (например за направа на резервация или поръчка и предоставяне на Услуги, за извършване на плащане и доставка по договор и т.н.). В тези случаи ако не предоставите съответно необходимите лични данни Вие няма да може да получите услуги от нас или услугите може да не бъдат изпълнени надлежно. Например ако не ни дадете дата и брой гости за планирано от Вас събитие в Парка няма да може да направим резервация, ако не ни предоставите имейл няма да може да се свържем с Вас по електронна поща или ако не ни предоставите адрес за доставка на поръчаната от ресторанта храна няма да сме в състояние да изпълним доставката.

2.4. Ваши отговорности:

 • Съветваме Ви да ограничите личните данни, които ни предоставяте само до изрично изисканите от нас и необходими за упражняването на права и изпълнението на Ваши и наши задължения;
 • Сайтове на трети страни и външни препратки: За Ваше удобство на интернет страниците ни може да има реклами или връзки към други сайтове или услуги, управлявани от лица, различни от нас, като например Facebook. Настоящата Политика не се отнася и ние не носим отговорност за обработката на лични данни от такива трети лица. Съветваме Ви, ако изберете да посетите или ползвате някой от тези сайтове или услуги на трети лица да прегледате техните политики за лични данни, които може да са различни от нашата Политика;
 • Като ни предоставяте данни, в това число и лични данни, Вие декларирате и гарантирате, че същите са верни и точни, че Вие имате право да ни предоставите такива данни за посочените в тази Политика цели и това не накърнява права на трети лица, в това число право на неприкосновеност, право на свобода на личността, авторско и сродно право, право на интелектуална собственост и др.
 1. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА (КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ)

3.1. Основната цел на събиране и обработка на Ваши лични данни е сключването и изпълнението на договор за предоставяне на Услуги от нас на Вас (в това число идентифициране, фактуриране, плащане, доставка, комуникация, упражняване на права и задължения по договора и др.).

3.2. Ние може да използваме Вашите лични данни също и за следните конкретни цели:

 • за общуване с Вас и за да Ви предоставяме поискана от Вас информация във връзка с нашите Услуги и начинът на използването им;
 • за да Ви изпращаме административно-правна информация, като например информация за промяна на нашите Политики, условия и др.;
 • за да Ви изпращаме информационен бюлетини, рекламни материали и други известия по поща, имейл, кратки съобщения (SMS) или по телефон. Това са съобщения или материали за целите на директния маркетинг с цел да Ви рекламираме наши продукти и услуги, текущи или предстоящи промоции и кампании, като винаги и по всяко време ще Ви даваме право безплатно и лесно да възразите срещу получаването на такива съобщения, съответно да обработваме такива Ваши възражения и откази;
 • за да спазваме или изпълняваме наши задължения, произлизащи от закон, нормативен акт, акт на изпълнителната или на съдебната власт, като например за целите на счетоводството, контрола и отчетността, одита и данъчни цели;
 • за да упражняваме наши права или опазваме Ваши, наши, на трети лица или обществени законни интереси, както например откриване, разследване и предотвратяване на кражби, престъпления, измами, злоупотреба с Услугите и други закононарушения, упражняване на права по договори, по които сме страна и др. подобни;
 • за статистика и анализи с цел подобряване и промени по нашите продукти, услуги, процедури и политики, по Услугите и по интернет страниците ни и тяхната функционалност (в това число чрез събраната от Вашия уеб браузер или приложение информация, като IP адрес, операционна система, тип браузер, детайли за посещения, местонахождение и др.);
 • при провеждане на специални промоционални кампании с награди, в които случаи може да има допълнителни специални правила за обработка на данни.
 1. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО

4.1. При резервации, предлагане на оферти и сключване на договори за Услуги и за тяхното изпълнение обработването на Вашите данни е необходимо за сключването и изпълнението на договор, по който Вие сте страна.

4.2. За други цели и в отделни случаи ние може да разчитаме и на друго правно основание за обработка на Вашите данни, както следва:

 • Вие сте дал съгласие за обработването – когато сте поискали да получавате рекламни съобщения или материали от нас;
 • обработването е необходимо за спазването на наше законово задължение – например за счетоводната отчетност и контрол, за данъчни цели и др.;
 • обработването е необходимо за целите на наши или на трета страна легитимни интереси, като например: за някои хипотези на директен маркетинг към наши клиенти; при резервация или поръчка на подаръчен ваучер от Ваши близки; при отразяване на проведено в Парка събитие в общественото пространство; за разследване и предотвратяване на кражби, престъпления, измами, злоупотреба с услуги или интернет страниците; за подобряване и промени по нашите продукти, услуги, процедури и политики, интернет страници и техните функционалности.
 1. ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ

5.1. Вашите лични данни могат да бъдат разкривани на следните категории получатели:

 • наши доставчици на услуги и подизпълнители, като например: на куриерска компания за доставка на поръчани храни; на обслужващата ни счетоводна къща за обработка на плащания и счетоводни документи; на дружества, от които сме лицензирали специализирани програмни продукти, като например счетоводен, складов, комуникационен и др. софтуер; на дружества, които ни доставят услуги и оказват техническа поддръжка във връзка с предоставяне на Услугите, както и на др. подобни доставчици на услуги, доколкото същите имат нужда от достъп до данните при предоставяне на техните услуги;
 • доставчици на платежни услуги, с цел идентифициране и обработване на плащания;
 • лица на които сме длъжни да разкрием данни съгласно приложимите закони, актове на изпълнителната или на съдебната власт, или при съдебни процедури, или във връзка с разследване на незаконна дейност, или при съмнения за такава, или при законно искане от страна на държавни, правителствени или регулаторни органи;
 • на трети лица, когато имаме обосновано предположение, че такова разкриване е необходимо, за да се предотврати смърт или вреда, или финансови загуби или във връзка с откриване, разследване и предотвратяване на кражба, престъпление, измама, злоупотреба с услуги или с интернет страниците ни, други закононарушения, включително нарушаване на наши права и договори и на правата на трети лица, като например авторски права, права върху интелектуална собственост или права за поверителност;
 • на партньорска организация в случай на съвместно провеждане на кампания, мероприятие или акция и при ясното й посочване;
 • на трети лица в случай на реорганизация, сливане, вливане, продажба, съвместно предприятие, прехвърляне или друго разпореждане с цялата или с част от нашата стопанска дейност.
 1. ПРЕДАВАНЕ В ТРЕТА ДЪРЖАВА

6.1. Понякога при предоставяне на нашите услуги съгласно тази Политика може да се извърши прехвърляне на лични данни към юрисдикции извън Европейския съюз, които имат различно законодателство за защита на личните данни. В частност, такъв може да бъде случаят, в който използваме специализиран софтуерен продукт на доставчик от САЩ. В такива случаи ние ще прехвърля лични данни в такива трети държави само въз основа на: а) решение на Европейската комисия относно адекватно ниво на защита на тази държава (чл. 46 от GDPR); или б) подходящи гаранции, предвидени в чл. 46 от GDPR, включително като разчитаме на Стандартните договорни клаузи за лица обработващи данни съгласно Приложение към Решение на Европейската комисия от 05 февруари 2010 г. (налично към датата на изготвяне на тази Политика на адрес: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN), както бъдат изменяни или заменяни във времето от Европейската комисия или на подходящи гаранции при конкретно разрешение на компетентен надзорен орган; или в) одобрени от компетентен надзорен орган задължителни фирмени правила (чл. 47 от GDPR).

 1. ВАШИТЕ ПРАВА

7.1. Право да оттеглите съгласието си. Когато обработваме личните Ви данни на основание на Вашето съгласие (например за целите на рекламни съобщения и директен маркетинг), Вие имате право да оттеглите същото по всяко време. Това няма да засегне законосъобразността на обработването, преди съгласието да бъде оттеглено. Вие може да упражните това право без допълнителни разходи за Вас по един от следните начини:

 • по всяко време ни изпратите имейл на ivanova@parkbobykelly.bg с ясно изявление, че оттегляте съгласието си;
 • като ни се обадите по телефона на 2 974 4839 в работно време (10:00 до 21:30 ч. в работни дни, посочени на интернет страниците ни);
 • по пощата на адреса ни на управление на дружеството ни или на адреса на Парка, посочен по-горе в тази Политика;

В случай, че оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни ние ще преустановим използването им за съответните цели, за които сте оттеглили съгласието си в разумен срок.

7.2.  Право на достъп до данните – по всяко време може да поискате информация за личните Ви данни, които съхраняваме и обработваме. Това може да направите по посочените в предходната точка начини.

7.3. Право на коригиране – да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неточни.

7.4. Право на изтриване на данните – „правото да бъдете забравен“. Следва да имате предвид, че това не е абсолютно право и се прилага в съответствие с предвиденото в закона. Например имате право да поискате изтриване на Вашите лични данни ако същите повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин, но при положение, че за нас не съществува правно задължение, което изисква по-нататъшно обработване (например част от Вашите данни продължават да се обработват за целите на счетоводната отчетност и контрол съгласно изискванията на счетоводното законодателство). Във всички случаи ние ще уважим всяко основателно и законосъобразно искане за изтриване на лични данни.

7.5. Право на ограничаване на обработването съгласно приложимия закон.

7.6. Право на преносимост на данните – в определените в закона хипотези може да поискате да получите или да прехвърлим на трета страна копие от Вашите данни в структуриран, широко използван формат (това засяга само автоматично обработваните предоставени от Вас данни обработвани на основание на Вашето съгласие или на сключен с Вас договор).

7.7. Право на възражение. В частност това включва правото Ви да възразите по всяко време на обработването на Вашите лични данни, което се базира на:

 • изпълнението на задача от обществен интерес или упражняването на официални правомощия от нас; или
 • нашия или на трета страна легитимни интереси;

В тези случаи ще прекратим обработването освен ако се докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или

 • за целите на директния маркетинг – може да възразите по всяко време като следвате указанията в съответното маркетингово съобщение или като ни пишете на ivanova@parkbobykelly.bg

7.8. В случай, че сте установен в Европейския съюз Вие също имате право да подадете жалба до надзорен орган и по-специално до надзорния орган в държавата членка на обичайното Ви местопребиваване, на мястото Ви на работа или на мястото на предполагаемото нарушение. За България надзорен орган по защита на личните данни е Комисията за защита на личните данни с интернет страница на адрес www.cpdp.bg.

7.9. Може да упражните гореописаните права в съответствие с приложимия закон и по-специално с предвиденото в GDPR. За да упражните Ваше право спрямо нас може да се свържете по всяко време с нас на ivanova@parkbobykelly.bg В тези случаи може да се наложи да потвърдим Вашата самоличност или да се свържем с Вас във връзка с искането Ви.

 1. ПЕРИОД НА СЪХРАНЕНИЕ

8.1. Ще съхраняваме личните данни доколкото е необходимо за съответните цели на обработката и за изпълнение на наши задължени установени в закон.

8.2. В частност ще съхраняваме лични данни:

 • данните за целите на сключването и изпълнението на договор – в общия случай в срок от 5 години от изтичането на годината на окончателно изпълнение на съответния договор или от неговото подновяване;
 • данните за целите на счетоводната отчетност и контрол – в съответствие с нормативно установените счетоводни и контролни правила. Данните обработвани във връзка с други нормативно установени задължения ще съхраняваме до отпадане на съответното задължение;
 • данните за целите на директния маркетинг – докато оттеглите Вашето съгласие (ако е приложимо) или докато възразите, или с изтичане на 2 години от последната ни комуникация с Вас;
 • може да преустановите общуването с нас в социалните медии по всяко време и според инструментите на съответната социална медия, например ако сте харесал нашата страница във Facebook може да оттеглите такова харесване (unlike) и т.н.

8.3. Лични данни, които обработваме за други цели ще бъдат обработени и съхранявани, както е необходимо и в съответствие законите за защита на данни и приложимите стандарти.

8.4. За избягване на съмнение ние може да генерираме и да съхраняваме обобщени статистически отчети и материали, които не съдържат лични данни и от които конкретно лице не може да бъде индивидуализирано. Настоящата Политика не се прилага спрямо тях, тъй като същите не съдържат лични данни.

 1. АВТОМАТИЗИРАНА ОБРАБОТКА

9.1. В някои случаи може да използваме софтуер за автоматизирана обработка на лични данни. Ние няма да базираме наши решения единствено и само на подобен софтуер или подобна обработка и ще използваме и човешки фактор.

9.2. Ако смятате, че определен резултат от автоматизирана обработка е неправилен, можете да поискате обяснение. Може също да се противопоставите на всяко решение, което ви засяга съществено и което е взето единствено от компютър, софтуер или друг автоматизиран процес, ако има такова решение.

ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА

10.1. Може да правим промени в тази Политика за лични данни, които промени ще публикуваме на съответните ни интернет страници и за които може специално да Ви уведомим по имейл. В случай, че обработваме личните Ви данни на основание на дадено от Вас съгласие и промените засягат обработването във връзка със същото, ще Ви уведомим за промените и ще поискаме съгласието Ви за тях.

Утвърдил за ДЪ ПОЙНТ ЕНТЕРТЕЙНМЪНТ ООД:  ______________

Управител

Меню